Výroční zpráva.cz

Výroční zpráva emitenta kotovaného cenného papíru


Legislativní náležitostí výroční zprávy a konsolidované výroční zprávy emitenta kotovaného cenného papíru za rok 2014

zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“),

zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a

zákon č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů.

 

Účelem výroční zprávy a konsolidované výroční zprávy je poskytnout investorům věrný a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření emitenta a jeho konsolidačního celku za uplynulé účetní období a o vyhlídkách budoucího vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření emitenta a jeho konsolidačního celku (§ 118 odst. 4 ZPKT).

 

Obsahové náležitosti výroční zprávy emitenta za rok 2014

Předkládaný přehled je nutné považovat za minimální, tzn. pokud existují informace, které jsou potřebné k naplnění účelu výroční zprávy a které nebudou obsaženy v tomto přehledu, je emitent povinen uvést ve výroční zprávě též tyto informace.

Požadované informace je vhodné ve výroční zprávě uvádět pouze jednou bez ohledu na umístění dané informace ve výroční zprávě (např. pokud již byla informace uvedena v příloze k účetní závěrce, není třeba ji znovu uvádět na jiném místě výroční zprávy).


Výroční zpráva emitenta za rok 2014 musí obsahovat zejména:

1. účetní závěrku ověřenou auditorem, konsolidovaná výroční zpráva musí obsahovat účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku ověřenou auditorem (Jsou-li obsahem konsolidované výroční zprávy i všechny informace o konsolidující účetní jednotce, které musí obsahovat její výroční zpráva, nemusí dotčená účetní jednotka vyhotovovat tuto zprávu (§ 22 odst. 8 zákona o účetnictví).). (§ 21 odst. 4 zákona o účetnictví, § 118 odst. 3 ZPKT);

2. zprávu o auditu v plném znění (§ 21 odst. 4 zákona o účetnictví, § 118 odst. 3 ZPKT);

3. zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (§ 82 Zákona o obchodních společnostech a družstvech);

4. zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku (§ 436 Zákona o obchodních společnostech a družstvech);

5. textovou část obsahující náležitosti podle § 21 zákona o účetnictví a informace podle § 118 odst. 4 a 5 ZPKT, kam patří především informace o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření emitenta a jeho konsolidačního celku za uplynulé účetní období v rozsahu údajů uváděných v prospektu (§ 118 odst. 4 písm. a) ZPKT) a další informace v zájmu naplnění funkce výroční zprávy definované v § 118 odst. 4 ZPKT.

 

Přesný obsah výroční zprávy se odvíjí přímo od podnikatelské činnosti emitenta a také od způsobu vlastní propagace. V případě zájmu o zpracování obsahu či poskytnutí poradenství při jeho tvorbě nás prosím kontaktujte zde.


Výroční zpráva neemitenta kotovaného cenného papíru


Legislativní náležitostí výroční zprávy a konsolidované výroční zprávy obchodní společnosti za rok 2014

zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a

zákon č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů.

 

Účelem výroční zprávy a konsolidované výroční zprávy je poskytnout věrný a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření společnosti a jejího konsolidačního celku za uplynulé účetní období a o vyhlídkách budoucího vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření společnosti a jejího konsolidačního celku.

 

Výroční zpráva neemitenta za rok 2014 musí obsahovat zejména:

1. účetní závěrku ověřenou auditorem, konsolidovaná výroční zpráva musí obsahovat účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku ověřenou auditorem (Jsou-li obsahem konsolidované výroční zprávy i všechny informace o konsolidující účetní jednotce, které musí obsahovat její výroční zpráva, nemusí dotčená účetní jednotka vyhotovovat tuto zprávu (§ 22 odst. 8 zákona o účetnictví).). (§ 21 odst. 4 zákona o účetnictví);

2. zprávu o auditu v plném znění (§ 21 odst. 4 zákona o účetnictví);

3. zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (§ 82 Zákona o obchodních společnostech a družstvech);

4. zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku (§ 436 Zákona o obchodních společnostech a družstvech);

5. textovou část obsahující náležitosti podle § 21 zákona o účetnictví.

 

Přesný obsah výroční zprávy se odvíjí přímo od podnikatelské činnosti emitenta a také od způsobu vlastní propagace. V případě zájmu o zpracování obsahu či poskytnutí poradenství při jeho tvorbě nás prosím kontaktujte zde.