Jak zajistit, aby výroční zpráva byla:

Výroční zpráva je vizitkou každé společnosti, dokument, který dokládá nejen hospodářské výsledky, ale odráží také firemní kulturu a postoje. Je z něj patrná jak pozice na trhu, tak společenská prestiž firmy. Proto je nezbytné, aby výroční zpráva měla všechny požadované parametry a špičkovou úroveň.

Inspirujte se v databázi námi zpracovaných výročních zpráv

Přemýšlíte, jakou cestou se při zpracování výroční zprávy vydat? Směrů je nespočet. Nahlédněte do našeho archivu a nechte se inspirovat. Osloví-li vás některý koncept, společně jen můžeme adaptovat pro vaše podmínky. Ale také můžeme připravit něco, co tu ještě nebylo. To nás baví nejvíc.

 • AAA Auto
  Akademie věd ČR
  Allianz
  ASEKOL
  Asseco
  AXA
  BAK
  Barclays Bank
  BH Securities
  Burza cenných papírů
  ČD-Telematika
  ČEPRO
  ČEPS
  Česká asociace pojišťoven
  Česká exportní banka
    
 • Česká pojišťovna
  Česká pošta
  Česká rafinérská
  Česká spořitelna
  CESNET
  Cetelem
  CzechInvest
  CzechTourism
  CzechTrade
  Dalkia Česká republika
  Dopravní podnik hlavního města Prahy
  EGAP
  Energoaqua
  Energy for you
  Erste Group Bank
    
 • Euler Hermes
  Evropská cestovní pojišťovna
  Fakultní nemocnice Motol
  FANS, a.s.
  Ferona
  Fortuna, sázková kancelář
  GE Money Bank
  Generali pojišťovna
  Geosan Group
  Henkel
  Hochtief
  Hypoteční banka
  ING Bank
  ING penzijní fond
  ING pojišťovna
    
 • Kapsch
  Karoseria
  Kdynium
  Klub nemocných cystickou fibrózou
  Komerční banka
  Komerční pojišťovna
  Kooperativa pojišťovna
  KORADO
  Lesy České republiky
  Letiště Praha
  Městská knihovna v Praze
  Metrostav
  Modrá pyramida stavební spořitelna
  MORAVIA STEEL
  MSA
    
 • Nadace Naše Dítě
  Nadace O2
  Nadace OKD
  Nejvyšší Kontrolní Úřad
  Nemocnice na Bulovce
  Nemocnice na Homolce
  NET4GAS (dříveRWE Transgas Net)
  New World Resources
  OHL ŽS
  OKD
  ORCO PROPERTY GROUP
  Ostravské vodárny a kanalizace
  OTE
  OVB
  OZP
    
 • Pegas Nonwovens
  PNS
  PPF banka
  Pražská energetika
  Pražská plynárenská
  Pražská teplárenská
  Pražské služby
  PREdistribuce
  Profireal Group
  PSJ holding
  Raiffeisen Bank
  Ředitelství silnic a dálnic
  Řízení letového provozu
  Rudolf Jelínek
  RWE Energie
    
 • RWE Gas Storage
  SAZKA
  Sberbank CZ
  Severočeské doly
  Škoda Auto
  Škoda JS
  ŠkoFIN
  SMP CZ
  Spolek pro chemickou a hutní výrobu
  Státní fond životního prostředí
  Subterra
  SŽDC
  T-Mobile
  Telefonica O2 CR
  Teplárna Strakonice
    
 • TOMA
  Třinecké železárny
  UniCredit Bank CR
  Unipetrol
  UNIQA pojišťovna
  VGP
  Vienna Insurance Group
  VŠFS
  VZP
  Wüstenrot hypoteční banka
  Wüstenrot pojišťovna
  Wüstenrot stavební spořitelna
  Wüstenrot životní pojišťovna
    

Co požaduje legislativa

Výroční zpráva emitenta kotovaného cenného papíru za rok 2016

Co se týče přípravy výročních zpráv a konsolidovaných výročních zpráv, ukládá legislativa České republiky emitentům kotovaných cenných papírů řadu povinností. Účelem je poskytnout investorům věrný a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření emitenta za uplynulé účetní období a také o vyhlídkách budoucího vývoje. Proto musejí obě zprávy obsahovat nespočet náležitostí, které jsou zakotveny v následujících zákonech:

 • zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“),
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a
 • zákon č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů.

 

Výroční zpráva emitenta za rok 2016 musí obsahovat zejména:

 1. účetní závěrku ověřenou auditorem, konsolidovaná výroční zpráva musí obsahovat účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku ověřenou auditorem (jsou-li obsahem konsolidované výroční zprávy i všechny informace o konsolidující účetní jednotce, které musí obsahovat její výroční zpráva, nemusí dotčená účetní jednotka vyhotovovat tuto zprávu);
 2. zprávu o auditu v plném znění;
 3. zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou;
 4. zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku;
 5. textovou část obsahující informace o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření emitenta a jeho konsolidačního celku za uplynulé účetní období a další informace v zájmu naplnění funkce výroční zprávy definované zákonem.

Výše uvedený přehled je nutné považovat za minimální, tzn., pokud existují informace, které jsou potřebné k naplnění účelu výroční zprávy a které nebudou obsaženy v tomto přehledu, je emitent povinen uvést ve výroční zprávě též tyto informace.

Požadované informace je vhodné ve výroční zprávě uvádět pouze jednou bez ohledu na umístění dané informace ve výroční zprávě (např. pokud již byla informace uvedena v příloze k účetní závěrce, není třeba ji znovu uvádět na jiném místě výroční zprávy).

Přesný obsah výroční zprávy se odvíjí přímo od podnikatelské činnosti emitenta a také od způsobu vlastní propagace. V případě zájmu o zpracování obsahu či poskytnutí poradenství při jeho tvorbě nás prosím kontaktujte zde.

 

Výroční zpráva neemitenta kotovaného cenného papíru

Legislativní náležitosti výroční zprávy a konsolidované výroční zprávy obchodní společnosti za rok 2016 upravuje:

 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů.

Účelem výroční zprávy, kterou jsou účetní jednotky povinny vyhotovit, je uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji jejich výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení.

Výroční zpráva musí kromě informací nezbytných pro naplnění účelu výroční zprávy dále obsahovat nejméně:

 1. účetní závěrku ověřenou auditorem, případně i konsolidovanou účetní závěrku;
 2. zprávu o auditu v plném znění);
 3. zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou;
 4. zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku;
 5. finanční a nefinanční informace
 • o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou významné pro naplnění účelu výroční zprávy,
 • o předpokládaném vývoji činnosti účetní jednotky,
 • o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje,
 • o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích,
 • o tom, zda účetní jednotka má organizační složku podniku v zahraničí,
 • požadované podle zvláštních právních předpisů.

Má-li to význam pro posouzení majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, finanční situace a výsledku hospodaření účetní jednotky, musí účetní jednotka, která používá investiční instrumenty, případně další obdobná aktiva a pasiva, uvést ve výroční zprávě také informace o:

 • cílech a metodách řízení rizik dané společnosti, včetně její politiky pro zajištění všech hlavních typů plánovaných transakcí, u kterých se použijí zajišťovací deriváty, a
 • cenových, úvěrových a likvidních rizicích a rizicích souvisejících s tokem hotovosti, kterým je účetní jednotka vystavena.

 

Přesný obsah výroční zprávy se odvíjí přímo od podnikatelské činnosti emitenta a také od záměrů vlastní propagace. V případě zájmu o zpracování obsahu či poskytnutí poradenství při jeho tvorbě nás prosím kontaktujte zde.

Chci zpracovat výroční zprávu

Reference aneb Za nás mluví činy

Pětadvacet let práce na výročních zprávách nám přineslo nadstandardní dávku zkušeností a znalostí. Skromnost stranou, jsme specialisty v oboru. A to, co umíme, rádi dáme do vašich služeb.

 
ENTRE s.r.o.
Chodovecké nám. 8/324
141 00 Praha 4